Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bakgrund

  • Bakgrunden till forskningsprogrammet UserAge är behovet av nya lösningar som stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande och möter de utmaningar som välfärdssystemet står inför. Människors behov och önskemål är föränderliga, och långt ifrån uppfyllda av samhället idag. Dagens och morgondagens äldre önskar större valfrihet och möjlighet att påverka utformningen och innehållet i de produkter, tjänster och miljöer de berörs av. Samtidigt finns det utsatta grupper vars röster sällan hörs. Brukar­medverkan i forskning förespråkas som ett sätt att möta dessa utmaningar, men forskning och kunskap om effek­terna av sådana ansatser är sparsam. Motstridiga och naiva föreställningar om samverkan mellan forskare och kun­skapsanvändare förekommer. Dessa behöver synliggöras, studeras och be­mötas.

 

  • På senare tid har brukarmedverkan utvecklats till en viktig princip som stödjs och förespråkas av forskningsfinansiärer och många forskare. Forskningen om brukar-medverkan har ökat, men kunskapen är i nuläget svår att överblicka och sammanfatta. Kunskapen som finns har ännu inte nått praktiken och effekterna för välfärdssystemet, olika grupper och individer i samhället är okända. UserAge avser att öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa kan göra samt utvärdera i vilken utsträckning forskning om och med brukarmedverkan påverkar individer, grupper, befolkningen i stort samt verksamheter och resultat.