Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

CASE forskarskola 2008-2017

CASE forskarskola startade 2008 och är integrerad i verksamheten vid forskningscentrumet. Under perioden 2008-2017 har 18 doktorander disputerat för doktorsexamen och tre har avlagt licentiatexamen.

Forskarskolans uppgift
Forskarskolans uppgift är att stärka och vidareutveckla en excellent forskarmiljö för skolning av framtidens forskare. Det kortsiktiga målet är att tillgodose behovet av utbildning på forskarnivå och postdoktoral nivå med fokus på åldrande och stödjande miljöer.

CASE forskarskola

Presentation av CASE doktorander i LU mall september 2017 (pdf 1,4 MB)


Kurser om teorier och metoder
CASE forskarskola erbjuder en plattform för tvärvetenskaplig forskning om åldrande och stödjande miljöer. Forskarskolan bidrar till att utveckla kurser som tillhandahåller kunskap, teorier och metoder kopplade till forskningen vid CASE.

Deltagare och arbetsformer
Doktorander och handledare som är aktiva inom forskningen vid CASE är välkomna att ansluta sig till forskarskolan. Forskarskolan anordnar även aktiviteter för postdoktorer inom CASE och välkomnar även gästande doktorander och postdoktorer från andra universitet. Såväl från Sverige som från andra länder.

CASE forskarskola

Miljöaspekter i fokus
Forskarskolan är uttalat tvärvetenskaplig och bidrar till att förstärka och fördjupa deltagarnas kunskaper om samspelet mellan den åldrande individen och befolkningen och omgivningen. Såväl fysiska som psykiska och sociokulturella miljöaspekter står i fokus.

Kunskapsanvändare efterlyses
Kunskapsanvändare - till exempel äldre och deras organisationer - inbjuds att medverka i forskarskolans verksamhet.

CASE forskarskola

Flertalet av de partners (forskargrupper/avdelningar/motsvarande) som ingår i CASE anordnar regelbundna seminarier med fokus på respektive forskningsinriktning.

Tvärvetenskapligt vandringsseminarium
Varje termin ingår ett sådant seminarietillfälle per partner i CASE:s tvärvetenskapliga vandringsseminarium. Här kan disputerade forskare och doktorander presentera och diskutera planerad och pågående forskning, teori- och metodfrågor etcetera.

Andra aktiviteter
Doktoranderna får möjlighet att i olika skeden få återkoppling på sina framväxande doktorsavhandlingar. Forskarskolan anordnar även doktoranddagar, gästföreläsningar, workshops, seminarier och studieresor.

CASE forskarskola anordnar i samverkan med SWEAH också kurser på forskarnivå.

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Per-Olof Hedvall
Foto: Robert Olsson

Per-Olof Hedvall
Studiekoordinator
Tel: 046-222 4094
Epost: per-olof [dot] hedvall [at] certec [dot] lth [dot] se

Ingrid Hilborn
Forskningsadminstratör
Tel: 046-222 1873
Mobil: 0730-81 57 88
Epost: ingrid [dot] hilborn [at] med [dot] lu [dot] se

Samarbetspartners 

Utvärdering av tvärvetenskapens möjligheter och utmaningar (2011/2012)
Utvärdering (pdf 910,0 kB)